Munitie

Wanneer de nood het hoogst is moet u kunnen vertrouwen op enkel het allerbeste materiaal. Als exclusieve verdeler heeft Ambassador Arms al jaren een sterke positie in de markt als het op munitie aankomt. Onze munitie is van Duitse makelij en compleet loodvrij.

PEP 2.0 (9mm x 19)

Ecologisch vriendelijk dienstpatroon (TR 2009) dat geen lood bevat, met humane maar hoge stopkracht en geen gevaar voor omstaanders.

Korte indringdiepte –
Geen gevaar voor omstaanders –
Betrouwbare werking en deformatie –
Humane wondballistiek en energie-afgifte –
Top indringingsvermogen in glas- en staalplaten –

PTP 2.0 (9mm x 19)

Ecologisch vriendelijk trainingspatroon (TR 2009) dat geen lood bevat en zo gezonder is voor schutters en monitoren in de schietstanden. Dit maakt luchtfiltering in schietstanden schoner en onderhoud een pak goedkoper.

– Compleet loodvrij
– Ontsteking zonder afgifte van zware metalen
– Geen dure filteringssystemen
– Geen contaminatie van de kogelvanger
– Training in realistische omstandigheden

PTP